Szanowni Państwo,

Aktualnie dobiega końca tocząca się dyskusja publiczna w zakresie wymagań technicznych dla elementów infrastruktury zdalnego odczytu, planowanych do masowego wdrożenia przez operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Kluczową przesłanką, determinującą kształt tych wymagań jest konieczność spełnienia, przez przedmiotowe elementy infrastruktury zdalnego odczytu, wymagań interoperacyjności i wymienności, określone w opublikowanym 15 lipca 2013r., wcześniej zaakceptowanym w drodze dyskusji publicznej, Stanowisku Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid.
 
Tym samym, kończy się wieloletni proces przekształcania ogólnej „wizji" w szczegółowy opis techniczny wdrożenia poszczególnych elementów infrastruktury Smart Grid.

Towarzyszące temu procesowi dyskusje, w tym głosy krytyczne, podające m.in. w wątpliwość opłacalność i celowość powszechnego wdrożenia liczników zdalnego odczytu, z punktu widzenia interesów odbiorców indywidualnych, uzasadnia, by raz jeszcze dokonać prezentacji i przeglądu przedmiotowej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych zależności i uwarunkowań.
 
W tym celu organizujemy Konferencję „ Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich"
 
Celem organizowanej konferencji jest kolejne przybliżenie środowiskom energetyków i przyszłym użytkownikom nowych technologii ( a w ich gronie odbiorcom energii elektrycznej) a także producentom urządzeń pomiarowych, dostawcom technologii i usług – uwarunkowań wdrożenia i perspektyw korzyści możliwych do uzyskania w procesie realizacji infrastruktury Smart Grid.
Podczas konferencji zamierzamy wskazać jej uczestnikom, między innymi to, że wdrożenie Smart Grid ma szanse być korzystne dla wszystkich uczestników KSE ale też, że osiągnięcie korzyści jest uwarunkowane powszechną skalą wdrożenia. W procesie tym dostawcy technologii i usług odgrywają znaczącą rolę ale nie mniej ważną będą odgrywać prosumenci i aktywni konsumenci.
 
 
Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?
 
Podczas konferencji zamierzamy omówić / wykazać:
 • celowość i opłacalność powszechnego wdrożenia liczników zdalnego odczytu.
 • dlaczego jest tak istotne, by wdrożenie było powszechne: jaki jest bilans kosztów i korzyści przy wdrożeniu powszechnym i punktowym (na życzenie)
 • że Smart Grid (dla którego liczniki są warunkiem wstępnym i koniecznym) umożliwia harmonizację mikro-OZEE z siecią i źródłami centralnymi,
 • funcjonalności liczników oraz komunikacja AMI-HAN,
 • funkcjonalność Sieci Domowej – przykłady wdrożeń praktycznego zastosowania,
 • rozwój form magazynowania energii i kierunki współpracy magazynów z siecią,
 • że racjonalne wdrożenie infrastruktury zdalnego odczytu tworzy ramy dla poprawy warunków funkcjonowania zarówno sieci, jak i generacji scentralizowanej, sprzyja podniesieniu efektywności wykorzystania energii i konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • istnienie potencjału zasobów rozproszonych energii pierwotnej, a w tym rolę prosumentów i aktywnych konsumentów energii,
 • że wdrażanie nie psuje rynku pracy, tylko go poszerza,
 • ale także, że kompozycja obecnych już na rynku elementów infrastruktury smart nie może być przypadkowa, pod dyktando „niewidzialnej ręki rynku" czyli wybranych dostawców.
Dokonamy też przeglądu korzyści do osiągnięcia (przy rozumnym wdrożeniu infrastruktury zdalnego odczytu) przez wszystkich uczestników KSE, tj.:
 • odbiorców – ze szczególnym uwzględnieniem klientów biernych (którzy faktu wymiany licznika tradycyjnego na licznik zdalnego odczytu nie wykorzystają bezpośrednio sami w żaden sposób),
 • klientów aktywnych ( w rozumieniu tradycyjnym - zmieniających sprzedawcę) jak i
 • prosumentów ( w naturalny sposób adresatów nowej technologii) a także
 • przedsiębiorstw sieciowych oraz wytwórców scentralizowanych.
Rozwiązania techniczne konieczne do spełnienia tej perspektywy są już dziś obecne na rynku i jedynym zadaniem jest ich harmonijne skomponowanie i wykorzystanie.
 
Jako gości specjalnych, zaprosiliśmy do wzięcia udziału w konferencji:

Macieja Bando - Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zdzisława Gawlika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu, Tomasza Dąbrowskiego - Dyrektora Departamentu Energetyki z Ministerstwa Gospodarki, Henryk Majchrzaka - Prezesa PSE S.A., Marka Woszczyka - Prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
Dariusza Luberę - Prezesa TAURON Polska Energia S.A., Mirosława Bielińskiego - Prezesa ENERGA S.A., Krzysztofa Zamasza - Prezesa ENEA S.A., Roberta Stelmaszczyka - Prezesa RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz Kamila Pluskwę Dąbrowskiego - Prezesa Federacji Konsumentów.
 
Serdecznie zapraszam.

Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu
EM&CA S.A.
 
 
Organizator
EM&CA S.A.
Sponsor
Astor
Atende Software
Energy2market
Patron medialny
Centrum informacji o rynku energii
Smart Grids
Smart Grids
Smart Grids